Julkiset & yhteiskunnalliset toimijat

Meillä on yli vuosikymmenen kokemus julkisten palveluiden, strategioiden ja verkostotoiminnan kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin – pöydän molemmilta puolilta käsin.

Erikoisalaamme ovat sosiaaliset innovaatiot sekä yhteiskunnallinen, strateginen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen.

 

Innostumme erityisesti projekteista, joissa saamme sukeltaa ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja hyvinvoinnin kiperimpiä kysymyksiä. Teemat, jotka koskettavat esimerkiksi lapsia ja nuoria, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa, segregaatiota, työllisyyttä ja tasa-arvoa ovat sydäntämme lähellä.

TYÖSKENTELYSTÄMME

Vahvuutemme on hersyvä luovuus, käytännönläheinen työote ja pohjaton uteliaisuus.

 

Hyödynnämme projekteissa monipuolisesti mm. palvelumuotoilun, muotoiluajattelun, systeemiajattelun, design etnografian ja tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä sekä yhteisövaikuttavuuden periaatteita.

 

Panostamme palvelumuotoilun vaikuttavuuteen jo työn suunnitteluvaiheessa. Muotoilemme jokaiselle palvelumuotoiluprojektille uniikin kehittämisprosessin ja sovellamme menetelmiä matkan varrella.

 

Meillä on kokemusta pienistä ja isoista palvelumuotoiluprojekteista, dialogisista ja ennakoivista kehittämisprosesseista, verkosto- ja ekosysteemipohjaisesta kehittämisestä sekä vahvaa ymmärrystä kaupunkiorganisaatioiden toimijoista ja toimintamalleista – sekä kaupungin sisäisinä palvelumuotoilijoina että ulkopuolisina kumppaneina. 

 

Muotoiluosaamista täydennämme muun muassa yhteiskuntatieteiden, kestävän kehityksen, vastuullisuuden, sosiaalitieteiden ja sosiaalityön sekä rauhantieteiden osaamisella. Näiden ansiosta pääsemme projekteissa pintaa syvemmälle.

 

Kolmas Persoona on Tampereen ja Turun kaupunkien palvelumuotoilun puitesopimuskumppani.

Olemme osallistaneet poliitikkoja aina pääministereistä kansanedustajiin ja kunnanvaltuustojen jäseniin. Olemme tuoneet eri alojen toimijoita yhteen ratkaisemaan sosiaalisia haasteita. Olemme käynnistäneet ja fasilitoineet ekosysteemitoimintaa. Olemme jalkautuneet kuntalaisten pariin yhteiskehittäen erilaisten ihmisten kanssa heille merkityksellisiä ratkaisuja. Olemme sparranneet kuntien henkilöstöä palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisyyden menetelmiin.

Esimerkkejä projekteistamme

Kirjastojen demokratiatyön perusparannus

2022-2023

Kansanvallan uljas linnake -hankkeen päämääränä on vahvistaa jokaisen kuntalaisen yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista taustasta ja kyvykkyyksistä riippumatta, antaa ääni etenkin yhteiskunnallisesta päätöksenteosta syrjässä oleville, sekä tehdä päättäjistä helpommin lähestyttäviä. Projektissa luodaan yleismalli Tampereen ja Jyväskylän kirjastoille toimia demokratian edistäjänä. Mallia kehitetään yhteiskehittämällä ja kokeilujen avulla, sekä edistämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Kolmas Persoona pääsi mukaan hankeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Meitä innostaa hankkeessa erityisesti sen yhteiskunnallisesti merkittävä teema, pitkäjänteinen toteutus ja kumppanuus.

 

Hankkeesta lisää Akepike-sivustolla

Nuorten mielenterveyden edistämisen ekosysteemi

2022

Projekti keskittyi Tampereella itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Projektissa pyrittiin parantamaan palvelujärjestelmän toimivuutta ja ammattilaisten kykyä vastata nuorten erityistarpeisiin. Tavoitteena oli saada aikaan vaikuttavia matalan kynnyksen palveluita kohderyhmän nuorille. Hankkeessa kehitettiin oppivaa ekosysteemiä sekä koottiin verkostomaisesti tietoa nuorten palveluista.

 

Palvelumuotoiluprojekti koski ekosysteemin toiminnan aloittamisen tukemista, ekosysteemikartoitusta sekä ekosysteemin toimijoiden kokeiluja. 

 

Mielenterveyden edistämisen lisäksi meitä innosti erityisesti ilmiölähtöisen, datasta löydetyn sosiaalisen haasteen parissa työskentely, ekosysteemityö sekä pitkäjänteinen kumppanuus lähes koko hankkeen ajan.

 

Projektiin voi tutustua  Tampere Juniorin sivuilta ja Innokylästä

Elinkeinopoliittinen strategia

2021

Projektin tavoitteena oli yhteissuunnitella ja konkretisoida Tampereen kaupunkistrategiasta johdettu elinkeinopoliittinen tahtotila ohjenuoraksi poliitikoille, virkamiehille ja kaupungin eri toimintayksiköille. Linjaukset täydensivät Business Tampereen kanssa aiemmin laadittua Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittista ohjelmaa.

 

Projektissa meitä innosti kaupunkitasoisesti laaja ja monitahoisesti vaikuttava teema sekä kuntaorganisaation eri tasojen yhteistyön edistäminen.

MUITA ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTAMME

 • Asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämismallin konseptointi – Opas Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille (Tähtisairaala Kehityspalvelut)
 • Väylä työhön – palkkatukityöllistämisen polku (Turun kaupunki)
 • Tyrsky: Työelämän rajapinta -palvelun muotoilu ja  ekosysteemityö (Pirkanmaan ammatilliset oppilaitokset)
 • Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiapäivitys sekä ekosysteemin visualisointi (Tampereen kaupunki)
 • Dataa ja dialogia: lapsiperheiden eriarvoistuminen -tapahtuma (Tampereen kaupunki)
 • Koukkuniemen asukaskeskeisen toimintamallin muutos (Tampereen kaupunki)
 • Ikäihmisten asiakaslähtöiset palveluketjut ja sujuvat hoitopolut (HUSLAB ja Syöpäkeskus)
 • Lauttasaaren seinätön palvelukeskus (Helsingin kaupunki)
 • Tampere Senior: Tulevaisuuden palvelukeskus (Tampereen kaupunki)
 • Kriisiasumisen kehittäminen (Tampereen kaupunki)
 • Autistien asumispalveluiden hankinta (Espoon kaupunki)
 • Korvaushoidon palveluiden hankinta (Tampereen kaupunki)
 • Turun taidehallin strategiatyö
 • Tampereen kaupungin, korkeakouluyhteisön ja YLEn kumppanuussopimusten fasilitointi
 • Oma Tesoma -hanke: osallistava budjetointi Tesoman alueen kehittämisessä (Tampereen kaupunki)

Julkisen sektorin tiimimme

Olisiko meistä kumppaneiksi?

Rimpauta tai laita sähköpostia matalalla kynnyksellä! Pohditaan yhdessä parhaita lähestymistapoja hyödyntää palvelumuotoilua hankkeessa, arjen työssä tai muussa kehittämisessä! Tampereen kaupungin ja Turun kaupungin kumppanuuksissa yhteyshenkilömme on Anna.

Anna Sutherland

Strateginen muotoilija, muotoiluetnografi, perustajaosakas, (M.Sc)
tuleva rauhantieteiden tohtori

 

0400 300 171

anna(*)persoona.fi

Elise Rehula

Muotoilija, sosiaalinen kestävyys (MA) sosiaalitieteet ja tuleva sosionomi

 

040 758 2119

elise(*)persoona.fi

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilu, valmennus

 

Alihankinta:

ON Muotoilu Oy

 

(vanhempainvapaalla)

 

 

Tutkija, muotoilija, ASIANTUNTIJA.. SINÄ?

Työskentelemme projekteissa verkostomaisesti – kun eteen tulee innostava projekti, täydennämme tiimiämme innolla tehokkaan hilpeästä ja monialaistesta työskentelystä innostuvalla maailmanparantajalla!  Oleppa yhteydessä!